MN-01-24 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

 

MN-06-23 Usluga izrada projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

 

MN-01-23 Izrada i poboljšanje baze podataka - GIS

 

MN-01-23 Izrada i poboljšanje baze podataka - GIS (prethodno savjetovanje)

 

MN-02-22 GLAVNI PROJEKT USPOSTAVA SUSTAVA MJERENJA, DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU IVKOM-VODE D.O.O.

 

MN-05-22 Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

 

MN-05-22 Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda - prethodno savjetovanje

 

MN-03-22 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

 

VN-02-21 Nabava komunalne opreme za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Ivanec

 

MN-05-21 Izgradnja dobavnog cjevovoda od izvorišta Žgano Vino - VS Pahinsko do Malezove ulice u Ivancu, 2. FAZA

 

MN-05-21 Izgradnja dobavnog cjevovoda od izvorišta Žgano Vino - VS Pahinsko do Malezove ulice u Ivancu, 2. FAZA - prethodno savjetovanje

 

MN-03-21 Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice - prethodno savjetovanje

 

Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec - ispravak

 

Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec - obavijest o nadmetanju

 

MN-07-21 Izgradnja vodovoda od centra naselja Brezova Gora do županijske ceste ŽC 2258

 

MN-07-21 Izgradnja vodovoda od centra naselja Brezova Gora do županijske ceste ŽC 2258 (savjetovanje)

 

MN-01-21 Usluga provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE IVANEC

 

VN-01-20 Nabava radova na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže Aglomeracija Ivanec

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec - 30.07.2020.

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-žalba

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih vod Aglomeracije Ivanec

 

VN-05-20 Nabava komunalne opreme za PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

 

VN-01-20-1 NABAVA RADOVA NA DOGRADNJI, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI KANALIZACIJSKE MREŽE AGLOMERACIJE IVANEC

 

MN-02-20 Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

 

VN-02-20 USLUGA NADZORA NAD IZGRADNJOM, REKONSTRUKCIJOM I SANACIJOM SUSTAVA ODVODNJE TE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

 

MN-04-20 Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Rijeka Voćanska (zaseoci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki)

 

MN-06-19 Izgradnja sustava vodoopskrbe dijela naselja Rijeka Voćanska (zaselci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki) - natječaj

 

MN-09-19 Izgradnja sustava vodoopskrbe dijela naselja Rijeka Voćanska (zaselci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki) - prethodno savjetovanje - završeno savjetovanje

 

MN-06-19 Izgradnja sustava vodoopskrbe dijela naselja Rijeka voćanska (zaselci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki)

 

VN-03-19 Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec

 

VN-01-19 Usluga upravljanja projektom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE  - dokumentacija

 

MN-06-19 Izvješće o prethodnom savjetovanju 11.11.2019.

 

MN-06-19 Izgradnja sustava vodoopskrbe dijela naselja Rijeka Voćanska (zaselci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki)

 

MN-03-19 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda cijela naselja Bedenec s pripadajućim cjevovodom i pristupnom cestom

 

MN-03-19 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dijela naselja Bedenec s pripadajućim cjevovodima i pristupnom cestom

 

MN-07-19 Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju Ivkom-Vode d.o.o., Ivanec, s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i studijom izvodljivosti

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima VN-01-19

VN-01-19 Usluga upravljanja projektom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE

 

MV-02-16 Izgradnja vodovodne mreže dijela naselja Cerje Tužno

 

MV-02-15 Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Bedenec