VN-01-20 Nabava radova na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže Aglomeracija Ivanec

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec - 30.07.2020.

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-žalba

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih vod Aglomeracije Ivanec

 

VN-05-20 Nabava komunalne opreme za PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

 

VN-01-20-1 NABAVA RADOVA NA DOGRADNJI, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI KANALIZACIJSKE MREŽE AGLOMERACIJE IVANEC

 

MN-02-20 Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

 

VN-02-20 USLUGA NADZORA NAD IZGRADNJOM, REKONSTRUKCIJOM I SANACIJOM SUSTAVA ODVODNJE TE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

 

MN-04-20 Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Rijeka Voćanska (zaseoci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki)

 

MN-06-19 Izgradnja sustava vodoopskrbe dijela naselja Rijeka Voćanska (zaselci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki) - natječaj

 

MN-09-19 Izgradnja sustava vodoopskrbe dijela naselja Rijeka Voćanska (zaselci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki) - prethodno savjetovanje - završeno savjetovanje

 

MN-06-19 Izgradnja sustava vodoopskrbe dijela naselja Rijeka voćanska (zaselci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki)

 

VN-03-19 Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec

 

VN-01-19 Usluga upravljanja projektom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE  - dokumentacija

 

MN-06-19 Izvješće o prethodnom savjetovanju 11.11.2019.

 

MN-06-19 Izgradnja sustava vodoopskrbe dijela naselja Rijeka Voćanska (zaselci Kolački, Šinceki, Vincekovići, Risi i Krčeki)

 

MN-03-19 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda cijela naselja Bedenec s pripadajućim cjevovodom i pristupnom cestom

 

MN-03-19 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dijela naselja Bedenec s pripadajućim cjevovodima i pristupnom cestom

 

MN-07-19 Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju Ivkom-Vode d.o.o., Ivanec, s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i studijom izvodljivosti

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima VN-01-19

VN-01-19 Usluga upravljanja projektom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE

 

MV-02-16 Izgradnja vodovodne mreže dijela naselja Cerje Tužno

 

MV-02-15 Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Bedenec