Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u IVKOM-VODE

 

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne nabave => 20.000,00 kn za 2024. godinu

 

JN-13-24 Građevinski radovi na građevinama oborinske odvodnje na području grada Ivanca

JN-32-24 Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora

JN-07-24 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-06-24 Godišnja nabava usluga uzorkovanja i analize vode za ljudsku potrošnju i otpadne vode

JN-05-24 Usluga baždarenja vodomjera

JN-09-24 Kupnja osobnog automobila

JN-04-24 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

JN-03-24 Godišnja nabava izvođenja zemljanih radova

JN-02-24 Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja

JN-01-24 Godišnja nabava asfaltne mase

 

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne nabave => 20.000,00 kn za 2023. godinu

 

JN-30-23 Radovi na obnovi vodovoda u Lančiću-Slivari

JN-32-23 Radovi na obnovi cjevovoda Ivkom-vode d.o.o. - interventno zbog klizišta

JN-25-23 Godišnja nabava geodetskih usluga

JN-24-23 Godišnja nabava poštanskih usluga

JN-29-23 Radovi na produljenju vodovoda u industrijskoj zoni Ivanec prema UPOV-u Ivanec

JN-23-23 Asfalterski radovi na sanaciji vodovodnih kvarova

JN-31-23 Dogradnja telemetrijskih uređaja - mjerenja na vodozahvatima

JN-27-23 Kupnja zatvorenog dostavnog vozila

JN-26-23 Kupnja vozila za prijevoz osoba

JN-08-23 Godišnja nabava usluga uzorkovanja i analize vode za ljudsku potrošnju i otpadne vode

JN-05-23 Usluga baždarenja vodomjera

JN-06-23 Izrada IV. novelacije studijske dokumentacije sustava odvodnje AGLOMERACIJE IVANEC

JN-13-23 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

JN-02-23 Godišnja nabava izvođenja zemljanih radova

JN-15-23 Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja

 

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne nabave => 20.000,00 kn za 2022. godinu

 

JN-20-22 Asfalterski radovi na sanaciji vodovodnih kvarova

JN-22-22 Građevinski radovi na građevinama oborinske odvodnje na području grada Ivanca

JN-16-22 Godišnja nabava ljevano-željeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura

JN-15-22 Godišnja nabava spojnog materijala za vodovodne instalacije

JN-14-22 Godišnja nabava PEHD cijevi

JN-13-22 Godišnja nabava PVC i rebrastih cijevi za kanalizaciju

JN-10-22 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja

JN-09-22 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora

JN-08-22 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

JN-05-22 Usluga baždarenja vodomjera

JN-03-22 Godišnja nabava izvođenja zemljanih radova

 

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne nabave => 20.000,00 kn za 2021. godinu

 

JN-07-22 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-04-21 Građevinski radovi na građevinama oborinske odvodnje na području grada Ivanca

JN-09-21 Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Žarovnica, naselja Žarovnica, Kamenica i Crkovec

JN-25-21 Asfalterski radovi na sanaciji vodovodnih kvarova

JN-31-21 Usluga izrade projektne dokumentacije: Izgradnja vodovoda na dionicama u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Aglomeracije Ivanec

JN-20-21 Godišnja nabava ljevano-željeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura

JN-19-21 Godišnja nabava spojnog materijala za vodovodne instalacije

JN-18-21 Godišnja nabava PEHD cijevi

JN-14-21 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja

JN-13-21 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora

JN-12-21 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

JN-30-21 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-05-21 Usluga baždarenja vodomjera

JN-02-21 Godišnja nabava izvođenja zemljanih radova

JN-29-21 Radovi na proširenju i modernizaciji nadzorno-upravljačkog sustava

 

 

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne nabave => 20.000,00 kn za 2020. godinu

 

JN-21-20 Asfalterski radovi na sanaciji vodovodnih kvarova

JN-34-20 Izgradnja-rasterećenja postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul.I.G.Kovačića

JN-31-20 Usluga nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje naselja Bednja

JN-35-20 Radovi na obnovi vodoopskrbnog cjevovoda u Bedencu

JN-34-20 Izgradnja-rasterećenja postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul.I.G.Kovačića-poništeno

JN-17-20 Godišnja nabava ljevano-željeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura

JN-16-20 Godišnja nabava spojnog materijala za vodovodne instalacije

JN-15-20 Godišnja nabava PEHD cijevi

JN-27-20 Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda Aglomeracije Žarovnica, Kamenica i Crkovec: Projektna dokumentacija za IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec

JN-12-20 Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja

JN-11-20 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora

JN-33-20 Usluga baždarenja vodomjera

JN-10-20 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

JN-08-20 Godišnja nabava električne energije

JN-05-20 Godišnja nabava izvođenja zemljanih radova

JN-03-20 Recenzija koncepcijskog rješenja vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravlja IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec, s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i studijom izvodljivosti

 

 

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne nabave => 20.000,00 kn za 2019. godinu

 

JN-26-19 Asfalterski radovi na sanaciji vodovodnih kvarova

JN-29-19 Dobava neutralizatora plinskog klora, 2 kom

JN-19-19 Godišnja nabava ljevano-željeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura

JN-18-19 Godišnja nabava spojnog materijala za vodovodne instalacije

JN-17-19 Godišnja nabava PEHD cijevi

JN-15-19 Kupnja eurodizel BS goriva

JN-12-19 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora

JN-13-19 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja

JN-11-19 Godišnja nabava usluga baždarenja vodomjera

JN-10-19 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

JN-07-19 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-01-19 Godišnja nabava asfaltne mase

JN-06-19 Godišnja nabava izvođenja zemljanih radova

 

 

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne nabave => 20.000,00 kn za 2018. godinu

 

JN-10-18 Asfalterski radovi na sanaciji vodovodnih kvarova

JN-23-18 Godišnja nabava PEHD cijevi

JN-24-18 Godišnja nabava spojnog materijala za vodovodne instalacije

JN-25-18 Godišnja nabava ljevano-žaljeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura

JN-21-18 Kupnja eurodizel BS goriva

JN-20-18 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja

JN-19-18 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora

JN-18-18 Godišnja nabava usluga baždarenja nadmetanja

JN-04-18 Nabava usluge izrade dokumentacije o nabavi za provedbu postupka javne nabave AGLOMERACIJA IVANEC

JN-17-18 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

JN-14-18 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-13-18 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-06-18 Građevinski radovi na obnovi cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca

JN-29-18 Radovi na zamjeni cjevovoda - vodovod Ivanec, ulica Zavojna i Zagorska

JN-02-18 Godišnja nabava asfaltne mase

JN-03-18 Kupnja zatvorenog dostavnog vozila

 

Pozivi za dostavu ponuda bagatelne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2017. godinu

 

JN-34-17 Izgradnja precrpne stanice Cvetlin

JN-18-17 Nabava ljevano-željeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura

JN-17-17 Nabava spojnog materijala za vodovodne instalacije

JN-16-17 Godišnja nabava PEHD cijevi

JN-14-17 Kupnja eurodizel BS goriva

BV-11-17 Godišnja nabava održavanja i dogradnje klorinatora

BV-12-17 Godišnja nabava održavanja i dogradnje telemetrijskih usluga

BV-13-17 Godišnja nabava usluga baždarenja vodomjera

BV-10-17 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

BV-08-17 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

BV-07-17 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

BV-02-17 Kupnja novog poluteretnog vozila, dupla kabina

BV-01-17 odgovor na upit i izmjenjena dokumentacija - Usluga stručnog nadzora (građevinskog, strojarskog i elektrotehničkog) nad izvođenjem radova na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Bedenec u pojasu ceste ŽC 2101

BV-01-17 Usluga stručnog nadzora (građevinskog, strojarskog i elektrotehničkog) nad izvođenjem radova na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Bedenec u pojasu ceste ŽC 2101

 

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave:

 

ugovori 2017. godina

ugovori 2016. godina

ugovori 2015. godina

ugovori 2014. godina