Pozivi za dostavu ponuda jednostavne nabave => 20.000,00 kn za 2018. godinu

 

JN-23-18 Godišnja nabava PEHD cijevi

JN-24-18 Godišnja nabava spojnog materijala za vodovodne instalacije

JN-25-18 Godišnja nabava ljevano-žaljeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura

JN-21-18 Kupnja eurodizel BS goriva

JN-20-18 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja

JN-19-18 Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora

JN-18-18 Godišnja nabava usluga baždarenja nadmetanja

JN-04-18 Nabava usluge izrade dokumentacije o nabavi za provedbu postupka javne nabave AGLOMERACIJA IVANEC

JN-17-18 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

JN-14-18 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-13-18 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-06-18 Građevinski radovi na obnovi cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca

JN-29-18 Radovi na zamjeni cjevovoda - vodovod Ivanec, ulica Zavojna i Zagorska

JN-02-18 Godišnja nabava asfaltne mase

JN-03-18 Kupnja zatvorenog dostavnog vozila

 

Pozivi za dostavu ponuda bagatelne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2017. godinu

 

JN-34-17 Izgradnja precrpne stanice Cvetlin

JN-18-17 Nabava ljevano-željeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura

JN-17-17 Nabava spojnog materijala za vodovodne instalacije

JN-16-17 Godišnja nabava PEHD cijevi

JN-14-17 Kupnja eurodizel BS goriva

BV-11-17 Godišnja nabava održavanja i dogradnje klorinatora

BV-12-17 Godišnja nabava održavanja i dogradnje telemetrijskih usluga

BV-13-17 Godišnja nabava usluga baždarenja vodomjera

BV-10-17 Godišnja nabava prijevozničkih usluga

BV-08-17 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

BV-07-17 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

BV-02-17 Kupnja novog poluteretnog vozila, dupla kabina

BV-01-17 odgovor na upit i izmjenjena dokumentacija - Usluga stručnog nadzora (građevinskog, strojarskog i elektrotehničkog) nad izvođenjem radova na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Bedenec u pojasu ceste ŽC 2101

BV-01-17 Usluga stručnog nadzora (građevinskog, strojarskog i elektrotehničkog) nad izvođenjem radova na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Bedenec u pojasu ceste ŽC 2101

 

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave:

 

ugovori 2017. godina

ugovori 2016. godina

ugovori 2015. godina

ugovori 2014. godina