AGLOMERACIJA IVANEC - PREZENTACIJA (<<<---link na prezentaciju)

 

Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao javni isporučitelj vodnih usluga, u čijem su vlasništvu komunalne vodne građevine te u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje i održavanje komunalnih vodnih građevina upoznaje javnost s projektom Aglomeracije Ivanec objavljivanjem prezentacije Studije izvodljivosti na svojim mrežnim stranicama, te se omogućuje uvid svim zainteresiranim građanima u cjelokupnu studijsku i projektnu dokumentaciju, u prostorijama Ivkom-voda, Vladimira Nazora 96b, Ivanec, radnim danom između 7-15 sati, kao i postavljanje pisanih upita na mail: aglomeracija@ivkom-vode.hr .

 

NOVOSTI - OBAVIJESTI

Izvješće o sklapanju ugovora na projektu

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Datum izvješća: 12.09.2023.

Dana 12.09.2023. u prostorijama društva IVKOM-VODE d.o.o. , Ivanec potpisan je ugovor za

komponentu: IZRADA I POBOLJŠANJE BAZE PODATAKA – GIS.

Nakon provedenog postupka javne nabave objavljenom u Elektroničkom oglasniku pod

rednim brojem 2023/S 0F5-0011596 br. MN-01-23 donesena je odluka o odabiru ponuditelja,

te je za izradu odabrano društvo: Protok d.o.o., Iločka 27, 10000 Zagreb.

Ugovor su potpisali predstavnici društva:

IVKOM-VODE d.o.o. , Ivanec

Direktor Ranko Zbodulja mag.ing.građ. i

PROTOK d.o.o. , Zagreb

Direktor Albin Bačun dipl.ing.građ.

Potpisu ugovora prisustvovali su predstavnik Hrvatskih voda-VGO za Muru i gornju Dravu,

direktor Doc.dr.sc. Milan Rezo dipl. ing. geodezije i Voditelj projekta Miljenko Ćupić

dipl.ing.građ.

Ugovorena je izrada Geografskog informacijskog sustava GIS i dobava računalne opreme u

vrijednosti 161.037,50 EUR s PDV. Ugovorena usluga obuhvaća implementaciju softverskih

modula i edukaciju za korištenje podataka u računalnoj mreži i to: Iscrtavanje uzdužnog

profila, mobilna aplikacija za rad na terenu, povezivanje tehničkog informacijskog sustava i

poslovnog sustava za naplatu, izdavanje uvjeta i suglasnosti, veza na nadzorno upravljački

sustav, eksport podataka u programsku opremu za hidrauličko modeliranje, održavanje

prostorne baze podataka sustava odvodnje, prijava problema, evidencija problema

strukturalne stabilnosti, optička inspekcija, evidencija problema vodonepropusnosti i

problema funkcionalnosti te evidencija i pražnjenje privatnih sustava odvodnje.

Rok izrade je 05. mj. 2024.

 

 

22. ožujka - Svjetski dan voda

Izvorišta na Ivančici i Ravnoj Gori

 

PRIJAVA KVARA NA VODOVODNOM I KANALIZACIJSKOM SUSTAVU

 

042 770 550

ili

099 2 770 550

 

DEŽURNA SLUŽBA NA RASPOLAGANJU JE 24 SATA SVAKI DAN U GODINI.

Obavještavaju se korisnici Ivkom-voda d.o.o. da je zbog velikih količina kiše došlo  do zamućenja vode na izvorištu Sutinska u Donjoj Višnjici s kojeg se vodom snabdijevaju domaćinstva višnjičkog, cvetlinskog i voćanskog kraja. Problem je u opskrbi vode za 500-tinjak domaćinstava na području Brezove Gore, Jamna, Cvetlina, Jazbine Cvetlinske, Jazbine Višnjičke, Višnjice Gornje, Višnjice Donje, Zlogonja, Rijeke Voćanske i Budinšćaka

 

Mole se korisnici da ne koriste vodu za ljudsku potrošnju već da vodu koriste samo za sanitarne potrebe ili  da vodu prokuhavaju prije uporabe.

 

 Na terenu su raspoložive ekipe IVKOM-VODA, cjevovod se ispire putem hidrantske mreže i organizirana je  opskrba vodom putem cisterne koja će dovoziti pitku vodu na ugrožena područja. Očekuje se da će normalna vodoopskrba spomenutog dijela naselja  biti uspostavljena za 2 do 3 dana.

 

Ivkom-vode d.o.o. moli potrošače za razumijevanje.

 

 

 

 

 

ZAKONI I PROPISI

Obavještavaju se građani grada Ivanca da se radovi na aglomeraciji Ivanec do 5.11.2022. planiraju izvoditi na sljedećim lokacijama.

Etapa 1 uz državnu cestu DC35 od caffe bara Breza prema Vuglovcu.

Etapa 2 u Vuglovcu od trgovačkog obrta Marica prema raskrižju sa državnom cestom DC35, u Kaniži od kućnog broja 18 prema kućnom broju 26, u Lančiću od kućnog broja 24 prema kućnom broju 27 te od kućnog broja 65 prema kućnom broju 64.

Etapa 3 u Vinogradskoj ulici od kućnog broja 89 prema kućnom broju 95.

Etapa IV u Ivanečkom Naselju od kućnog broja 7 prema kućnom boju 1B. Etapa V u Jerovcu uz koridor rijeke Bednje.

Etapa „centar“ u Ulici  Ljudevita Gaja u zoni C3.

U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na lokacijama gdje se u zadnjih mjesec dana izvodila kanalizacija, a na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta.

Molimo za strpljenje i razumijevanje.

Potpisan Ugovor za projektiranje i izgradnju 1. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec

 

U okviru sveobuhvatnog projekta Aglomeracije Ivanec je u četvrtak 27. listopada 2022. godine na prigodnoj svečanosti u prostorima investitora, Ivkom voda, potpisan Ugovor za projektiranje i izgradnju 1. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec. Temeljem provedenog postupka javne nabave, ovaj posao vrijedan 43.590.503,40 kuna bez PDV-a, povjeren je zajednici ponuditelja koju čine Slovenska tvrtka ESOTECH d.d. iz Velenja, te ivanečki MIPCRO d.o.o.

„Danas smo nazočili potpisivanju ugovora za jednu važnu komponentu, a to je projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec. Vrijednost projekta je 54,5 milijuna kuna, a pridružili su nam se i potencijalni provoditelji koji će to, po današnjim najavama, izvesti kako treba, a nadam se da će tako i biti i da ćemo za 25 mjeseci, koliko je rok izvođenja, moći jedni drugima dati ruku i čestitati na pravilno izvedenom projektu koji će služiti gradu Ivancu za pročišćavanje otpadnih voda.” - rekao je direktor Ivkom voda Ranko Zbodulja.

Poslovi po ovoj fazi projekta obuhvaćaju građevinske radove, opremanje uređaja za obradu otpadnih voda i Uslugu tehničkog projektiranja. Ugovor su potpisali ispred investitora Ivkom voda direktor Ranko Zbodulja, te ispred zajednice ponuditelja direktor ESOTECH-a, Marko Škoberne, te direktor MIPCRO-a Slavko Kišićek.

Direktor MIPCRO-a Slavko Kišićek ukratko se osvrnuo na današnje potpisivanje ugovora i izložio njihove obveze kao izvođača projekta.

„Zajednica ponuditelja ESHOTECH MIPCRO je već sad ugovorila ovaj projekt tako da smo od sada ugovorni izvođači i naša je obaveza da u roku izgradimo projekt, napravimo projektnu dokumentaciju, ishodimo dozvolu, izgradimo projekt i pustimo u funkciju pročitaš otpadnih voda grada Ivanca. Mi smo za to kvalificirani i spremni te ćemo to i odraditi.” - rekao je direktor MIPCRO-a Kišićek.

Na direktora MIPCRO-a ukratko se nadovezao i direktor ESOTECH-a Marko Škoberne.

„Hvala još jednom u ime tvrtke ESHOTECH i u ime zajednice ponuditelja ESHOTECH MIPCRO. Sve je već bilo rečeno, ugovor je potpisan te smo sada formalno i pravno partneri na tom projektu. S radovima započinjemo odmah te od sutra pa nadalje pratimo terminski plan samog projekta. Slažem se s kolegom Kišičekom da ćemo završiti u roku i nadamo se dobroj i kvalitetnoj suradnji s naručiteljem. „

Nakon potpisivanja ugovora nazočnima se kratko ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja obratila Načelnica Sektora za projekte iz područja vodnog gospodarstva Karmen Cerar.

„Ovaj projekt za nas je također bitan jer je on jedan od 60 projekata koje smo odobrili kroz operativni program Konkurentnost i kohezija gdje smo imali alokaciju sredstava od 6 i pol milijardi kuna. Mi smo odobrili znatno više projekata jer su to, između ostalog, obaveze iz pristupnog ugovora, a to je izgraditi sustav odvodnje i pročistiti otpadnu vodu. Naravno, obaveza je i dignuti standard građana i zaštititi okoliš. Obzirom na veliki overbooking, dio projekata, njih 11 od kojih je jedan i projekt Aglomeracija Ivanec, ćemo prebaciti u Nacionalni program otpornosti i oporavka .To je program koji je uslijedio kada je osnovan novi fond za otpornost i oporavak gdje je RH dobila oko 47 milijardi kuna, a vodni sektor oko 4 milijardi kuna za vodno komunalni sektor. Rokovi iz tog programa su završiti radove do kraja 2025, odnosno postići indikatore do polovine 2026. godine, a to znači broj stanovnika s pročišćenom otpadnom vodom.” - pojasnila je Cerar.

Na kraju se okupljenima obratio i gradonačelnik Grada Ivanca Milorad Batinić.

„Potpisivanje ovog ugovora znači početak gradnje pročistača u sklopu projekta Aglomeracije Ivanec. Rekao bih da je ovo završna faza. Realizacija ukupnog projekta je do kraja 2025. godine. Nadam se da će se ispoštovati dinamika i da će sve biti u redu kako bi građani grada Ivanca mogli konzumirati ono za što se spremamo već deset godina. Naravno, Grad Ivanec participira financijski i u sklopu pročistača. Ta sredstva smo planirali tako da s naše strane neće biti problema, a kao što smo mogli čuti i od gospođe Cerar iz Ministarstva, država je također osigurala svoju komponentu tako da mislim da ne bi trebalo biti nekih većih problema oko realizacije. Naravno, na izvođačima je da taj dio odrade, a oni imaju dovoljno vremena i dobre reference i vjerujem da će sve biti ok.” - rekao je gradonačelnik Batinić

 

Obavještavaju se građani grada Ivanca da će se radovi na aglomeraciji Ivanec do 23.09.2022. izvoditi na sljedećim lokacijama.

Etapa 1 uz državnu cestu DC35 od caffe bara Breza prema Vuglovcu, Ulici Vladimira Nazora od tvrtke BGW Electronics prema Ivkom-u.

Etapa 2 u Vuglovcu od kućnog broja 74 prema raskrižju te od kućnog broja 65 prema raskrižju.

Etapa 3 u Vinogradskoj ulici od kućnog broja 34A prema kućnom broju 38.

Etapa 4 uz koridor rijeke Bednje.

U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na lokacijama gdje se u zadnjih mjesec dana izvodila kanalizacija, a na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta.

Molimo za strpljenje i razumijevanje.

Obavještavaju se građani grada Ivanca da će se radovi na aglomeraciji Ivanec do 16.09.2022. izvoditi na sljedećim lokacijama.

Etapa 1 uz državnu cestu DC35 od caffe bara Breza prema Vuglovcu, Ulici Vladimira Nazora od tvrtke BGW Electronics prema Ivkom-u

Etapa 2 u Vuglovcu kod rodne kuće Josipa Kraša od kućnog broja 43 prema raskrižju, od raskrižja prema kućnom broju 57 i 51 te u Lančiću od kućnog broja 93 prema kućnom broju 88

Etapa 3 u Vinogradskoj ulici od kućnog broja 32D prema kućnom broju 34D.

Etapa 4 u Ivanečkom naselju od kućnog broja 3A prema kućnom broju 7.

Etapa 5 uz koridor rijeke Bednje.

U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na lokacijama gdje se u zadnjih mjesec dana izvodila kanalizacija, a na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta.

Molimo za strpljenje i razumijevanje.

Obavještavaju se građani grada Ivanca da će se radovi na aglomeraciji Ivanec do 26.08.2022. izvoditi na sljedećim lokacijama.

 

Etapa 1 uz državnu cestu DC35 od caffe bara Breza prema Vuglovcu, Ulici Vladimira Nazora od tvrtke We-kr prema Ivkom-u.

 

Etapa 2 u Vuglovcu od kućnog broja8B prema raskrižju kod kućnog broja 37A.

 

Etapa 3 u Vinogradskoj ulici od kućnog broja 77A prema kućnom broju 79

 

Etapa 4 u Punikvama od kućnog broja 42 prema kućnom broju 111.

 

U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na lokacijama gdje se u zadnjih mjesec dana izvodila kanalizacija, a na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta.

Molimo za strpljenje i razumijevanje.

 

Obavještavaju se građani grada Ivanca da će se radovi na aglomeraciji Ivanec do 12.08.2022. izvoditi na sljedećim lokacijama.

 

Etapa 1 uz državnu cestu DC35 nasuprot stanice za tehnički pregled vozila, Ulici Vladimira Nazora od tvrtke  We-kr prema Ivkom-u.

 

Etapa 2 u Vuglovcu od raskrižja sa državnom cestom DC35 prema kućnom broju 1E te od kućnog broja 5 prema kućnom broju 8.

 

Etapa 3 u Vinogradskoj ulici od raskrižja sa ulicom Otokara i Pavice Hrazdira.

 

Etapa 4 u Punikvama od kućnog broja 109 prema Šikadu.

 

U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na lokacijama gdje se u zadnjih mjesec dana izvodila kanalizacija, a na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta.

Molimo za strpljenje i razumijevanje.

 

Poštovani korisnici,

 

obzirom na činjenicu da se u proteklom razdoblju smanjila količina oborina te da su na pojedinim područjima razine podzemnih voda pale, dajemo informaciju o stanju kapaciteta vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe IVKOM-VODE d.o.o.

Važećim vodopravnim dozvolama za potrebe vodoopskrbe koristi se šest izvorišta ukupnog kapaciteta 125 litara u sekundi ili 3,94 milijuna kubičnih metara vode godišnje.

Izvorišta na Ivančici-raspoložive količine ( litara/sekunda):

  • Žgano vino 15 l/s
  • Bistrica 60 l/s
  • Beli Zdenci 5 l/s
  • Šumi 25 l/s

Izvorišta na Ravnoj Gori-raspoložive količine ( litara/sekunda):

  • Sutinska 10 l/s
  • Ravna Gora 10 l/s

Trenutni rezultati mjerenja količine vode na izvorištima u skladu su s višegodišnjim  prosječnim mjerenjima. Izvorišta na Ivančici ne pokazuju sezonsku oscilaciju izdašnosti, dok je kapacitet izvorišta na Ravnoj Gori trenutno smanjen. U sustavu vodoopskrbe IVKOM-VODE d.o.o. sva izvorišta su međusobno povezana u jedinstven sustav, pa se smanjene količine vode na izvorištima Ravne Gore nadopunjuju iz izvorišta na Ivančici.

 

 

 

 

Obavještavaju se građani grada Ivanca da će se radovi na aglomeraciji Ivanec do 24.06.2022. izvoditi na sljedećim lokacijama.

Etapa 1 uz državnu cestu DC35 od raskrižja sa Vuglovcem prema Kaniži, Ulici akademika Mirka Maleza od ribičkog doma do stanice za tehnički pregled vozila.

Etapa 2 u Vuglovcu od raskrižja sa državnom cestom DC35.

Etapa 3 donji dio Ulice Jamine prema raskrižju sa Ulicom Rudolfa Rajtera.

Etapa 4 u gornjem dijelu naselja Punikve do raskrižja s društvenim domom.

Etapa 5 u Jerovcu od pješčare prema Kuljevčici.

Od 21.06.2022. u planu je početak radova na "Mješovitoj kanalizacijskoj mreži s područja centralnog dijela naselja Ivanec" u gornjem dijelu Ulice Augusta Cesarca od parkirališta kod groblja do raskiržja. Sanacija i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje izvodit će se u Ulici Ivana Gorana Kovačića od semafora prema raskrižju sa Ulicom Eugena Kumičića. U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta.

Molimo za strpljenje i razumijevanje.

Puštanje u rad nove vodoopskrbne mreže u naselju Rijeka Voćanska

 

Podaci o investiciji:

Investitor: Ivkom vode d.o.o. Ivanec.

Vrijednost investicije: 2.004.302,68 kn.

EU sredstva: 1.961.561,78 kn.

Razvojna naknada općine Donja Voća.: 42.740,90 kn.

Izvođač radova: Zajednica ponuditelja Graditeljstvo, Andrija Grabar i ISF d.o.o..

Područje za koje je rješavana vodoopskrba nalazi se na jugozapadnom području općine Donja Voća.

Na novoj mreži izvedeno je 11 priključaka.

 

Puštanjem u rad nove vodoopskrbne mreže u naselju Rijeka Voćanska, 300-tinjak mještana osigurano je pitkom vodom. Realizacija projekta trajala je pet godina od pripreme do puštanja vodovodne mreže u pogon. Izvedeno je 3.600 m cjevovoda, crpna stanica kapaciteta 2,5 l/s te protupožarna zaštita. Gledano sa tehničke strane, projekt je bio vrlo zahtjevan s obzirom da se radi o brdovitom kraju s visinskim razlikama od 300 m. Ovim projektom osigurana je pokrivenost  područja vodovodnom mrežom 95%. Projekt je donio dobrobit u ruralno područje jer su stvoreni preduvjeti za ostanak stanovništva, zaustavljanje iseljavanja, razvoj turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti

 

 

Završeni su radovi na izgradnji građevine Vodoopskrba dijela naselja Klenovnik i naselja Goranec

Podaci o investiciji:

Investitor: Ivkom vode d.o.o. Ivanec.

Vrijednost investicije: 2.435.000,00 kn.

Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda: 1.822.000,00 kn.

Sredstva Ivkom vode d.o.o.: 613.000,00 kn.

Izvođač radova: HIS d.o.o. Donja Višnjica.

Područje za koje je riješavana vodoopskrba nalazi se na sjeverozapadnom dijelu općine Klenovnik.

Na novoj mreži izvedeno je 25 priključaka.

Radovi su izvođeni od 2018. do 2020. godine.

Tehnički podaci:

Objekti: Vodosprema 100 m3  s uređajem za povećanje tlaka (hidrostanica), vodovod  L=5.810,00 m i rekonstrukcija precrpna stanica Bedenec.

Voda se putem cjevovoda transportira iz izvorišta na planini „Ivančici“ i preko precrpne stanice u Bedencu (zaseok Belači), pumpa do vodospreme „Goranec“.

Precrpna stanica „Bedenec“ nalazi se na visinskoj koti 240 m.n.m.

Vodosprema „Goranec“ nalazi se na visinskoj koti 358 m.n.m.

Potrošači se nalaze na visinskim kotama od 240 do 460 m.n.m.

Distribucija vode odvija se u dva pravca. Jedan je pravac za nisku zonu, gdje se voda distribuira gravitacijski iz vodospreme za naselja koja se nalaze niže od vodospreme. Drugi je pravac za visoku zonu, za dio naselja koji se nalazi iznad vodospreme, a u objektu vodospreme smještena je hidrostanica koja crpi vodu u visoku zonu.

Količina vode koja se nalazi u vodospremi, osim za naselja u općini Klenovnik, dovoljna je i za snabdjevanje šireg područja i to naselja Žarovnica, Kamenica, Kamenički Vrhovec i Bedenec.

 

 

 

Javno savjetovanje na Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima

 

Temeljem Zakona o vodnim uslugama, Vlada RH izradila je Nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima na području RH te ga je, u skladu sa zakonskim propisima, stavila na javno savjetovanje.

IVKOM-VODE d.o.o. su na javnom savjetovanju na Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima dale sljedeće komentare odnosno primjedbe:

 

Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao javni isporučitelja vodnih usluga sada pruža uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje u naseljima na području Grada Ivanca, Grada Lepoglave, Općine Bednja, Općine Klenovnik, Općine Maruševec i Općine Donja Voća.

U naseljima u kojima pružamo uslugu vodoopskrbe pokrivenost sustavom vodoopskrbe je 95%. Kapacitet izvorišta kojima raspolažemo iz važećih vodopravnih dozvola je 125,00 l/s ili 3.942.000,00 m3/god. Količina prodane vode u 2020. godini bila je 879.641,00 m3. Iz navedenog je vidljivo da raspolažemo dovoljnim dodatnim količinama vode i infrastrukturom za opskrbu vodom zapadnog dijela Varaždinske županije za naselja koja predlažemo u obuhvat uslužnog područja 3.

Osim navedenog, smatramo opravdanim u uslužno područje 3 uključiti naselje Jerovec, koje je u obuhvatu Aglomeracije Ivanec i naselja Ribić Breg i Horvatsko koja gravitiraju Aglomeraciji Ivanec.

Uspostavljanjem uslužnog područja 3 na način kako to predlaže Ivkom-vode d.o.o. Ivanec omogućena je kvalitetna opskrba vodom na održivi način, a to je i preduvjet za  nastavak provedbe projekata vodoopskrbe i odvodnje u narednom razdoblju.

S obzirom na to da su Nacrtom prijedloga Uredbe neka naselja sa dosadašnjeg obuhvata Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, stavljena u uslužno područje 2, društva preuzimatelja Varkom d.d. Varaždin, ovime ukazujemo na potrebu da se u uslužno područje 3, društva preuzimatelja Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, uključe naselja kako slijedi:

- područje Grada Ivanca: naselja Cerje Tužno, Margečan - dio

- područje Grada Lepoglave: naselje Lepoglava – dio

- područje Općine Maruševec – naselja Cerje Nebojse, Druškovec, Koškovec

- područje Općine Donja Voća – naselja Rijeka Voćanska, Gornja Voća-dio

- područje Općine Klenovnik -  naselja Klenovnik – dio.

Uvažavajući prethodno iznesene činjenice i prijedloge, Ivkom-vode d.o.o., Ivanec predlaže da se članci 4. i 5. prijedloga Uredbe izmijene na način da glase:

„Članak 4.

Uslužno područje 2 obuhvaća Gradove Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, naselja Lovrečan, Margečan-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Osečka, Pece, Radovan, Seljanec i Škriljevec iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., iz Grada Lepoglave, Općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko, Maruševec osim naselja Cerje Nebojse, Koškovec i Druškovec-dio, naselja Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Plitvica Voćanska i Slivarsko iz Općine Donja Voća te naselja Klenovnik-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Lipovnik, Plemenšćina, Dubravec i Vukovoj iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d. Varaždin.

Članak 5.

Uslužno područje 3 obuhvaća naselja Bedenec, Gačice, Gečkovec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Kaniža, Knapić, Lančić, Lukavec, Prigorec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec, Vitešinec, Vuglovec, Željeznica, Cerje Tužno, Margečan-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o., Jerovec, Horvatsko i Ribić Breg iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava-osim dijela u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Bednjica, Crkovec, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Muričevec, Očura, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica iz Grada Lepoglave, Općinu Bednja, naselja Budinšćak, Jelovec Voćanski, Rijeka Voćanska i Gornja Voća- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o., iz Općine Donja Voća, naselja Cerje Nebojse, Koškovec iz Općine Maruševec, naselja Druškovec- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o. iz Općine Maruševec, te naselja Goranec, Klenovnik- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o.  iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 je Ivkom-vode d.o.o. Ivanec.„

 

Sve primjedbe i prijedloge u postupku savjetovanja na Vladin nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima možete pročitati na sljedećem linku: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Dana 05.10.2021. potpisan je:

 

Ugovor o uslugama provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec,

temeljem postupka nabave male vrijednosti u otvorenom postupku javne nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku, broj: 2021/S 0F5-0005884, evidencijski broj javne nabave: MN-01-21 od 11.02.2021. godine i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 15.09.2021. godine.

 

Ugovor je sklopljen između:

 

Ivkom-Voda d.o.o. Ivanec,

Ul.v.Nazora 96 b, 42240 Ivanec

koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec i

 

VIP MEDIA j.d.o.o.,

Vladimira Nazora 1, 42240 Ivanec

koje zastupa Marko Rogina, direktor

 

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici:

 

Hrvatskh voda:

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU,

Stijepan Maras, struč.spec.ing.aedif

 

Upravljanja projektom:

FUNDUS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba,

Miljenko Ćupić, dipl.ing.građ. i Mihovil Milić dipl.ing.građ.

 

Vrijednost: 437.395,00 HRK bez PDV

 

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Komponenta: Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda (Grupa 2)

Dana 29.07.2021. potpisan je Sporazum (ugovor) za Radove na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda - Grupa 2 temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0028363 poslano na objavu 28.7.2020. evidencijski broj javne nabave VN-01-20 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 18.06.2021.

Sporazum je sklopljen između:

 

Ivkom-Voda d.o.o. Ivanec,

Ul.v.Nazora 96 b, 42240 Ivanec

koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec i

 

AKTIV GLOBAL d.o.o.

Radnička cesta 57, 10000 Zagreb

Ovlašteni predstavnik: Matej Jozić, direktor

 

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici:

Hrvatskh voda:

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Fani Bojanić dipl.ing.građ. v.d. Voditeljica Sektora i

Zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Ivan Cerovec dipl.ing.građ.

Stručnog nadzora na projektu:

Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb,

Anton Smoljo, dipl.ing.građ.

Upravljanja projektom:

FUNDUS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba,

Miljenko Ćupić, dipl.ing.građ. i Mladen Knežević dipl.ing.građ.

 

Vrijednost: 8.256.861,87 kn

 

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Komponenta: Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda (Grupa 1)

Dana 07.07.2021. potpisan je ugovor za Radove na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda - Grupa 1 temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0028363 poslano na objavu 28.7.2020. evidencijski broj javne nabave VN-01-20 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 25.05.2021.

Ugovor je sklopljen između

Ivkom-Voda d.o.o. Ivanec,

Ul.v.Nazora 96 b, 42240 Ivanec

koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec i

Zajednice ponuditelja:

HIS d.o.o.

Donja Višnjica 61D, 42255, Donja Višnjica, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Goran Petković, direktor

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.

Zagrebška cesta 49/a, 2250, Ptuj, Slovenija

Ovlašteni predstavnik: Branko Veselič, inž.gradb., izvršni direktor

GK GRUPA d.o.o.

Hallerova aleja 1, 42000 Varaždin, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Robert Gotić, dipl.ing.građ., predsjednik uprave

ZAGORJE GRADNJA d.o.o.

Zagrebačka cesta 26, 10000, Zagreb, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Marko Sekušak, dipl.oec., direktor

 

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici:

Stručnog nadzora na projektu Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb,

Anton Smoljo, dipl.ing.građ.

Upravljanja projektom:

FUNDUS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba,

Miljenko Ćupić, dipl.ing.građ. i Mladen Knežević dipl.ing.građ. i

Vrijednost: 126.370.913,65 kn

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Dana 25.06.2021. potpisan je ugovor za provedbu stručnog nadzora na projektu temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0016796, evidencijski broj javne nabave VN-02-20 od 04.05.2020. i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 12.05.2021.

Stručni nadzor će se provoditi nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec.

Nadzor će provoditi Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o.,  Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb.

Vrijednost usluge je: 3.177.000,00 kn

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

Donesena Odluka o odabiru izvođača radova na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže Aglomeracija Ivanec za grupu 1 Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje

 

Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova izabrana je zajednica ponuditelja koju čine: HIS d.o.o. iz Donje Višnjice, CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. iz Ptuja,Slovenija, GK grupa d.o.o. iz Varaždina i ZAGORJE GRADNJA d.o.o. iz Zagreba.

Ugovoreni radovi su vrijedni 157.963.642,00  HRK s PDV-om i oni su tek dio ukupnog projekta sufinanciranog od EU fonda - PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC.

U tijeku je i postupak javne nabave za predmet nabave: Pojektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec, čija je procijenjena vrijednost  32.261.000,00 HRK (bez PDV-a) , a tomu treba pribrojiti i nabavu komunalne opreme koja uključuje nabavu Specijalnog kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje, Vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje i Specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama, ukupne procijenjene vrijednosti 4.800.000,00 HRK (bez PDV-a), od čega je za nabavu Vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje sklopljen ugovor sa AGRA-TRGOVINA d.o.o., iz Zagreba, u iznosu od  1.480.000,00 s PDV-om, te je 15.03.2021. godine u sjedištu  IVKOM VODE d.o.o. uspješno izvršena primopredaja Vozila.

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ sklopljen je dana 10.06.2020., između Ministarstva okoliša i energetike, Hrvatskih voda, IVKOM VODE d.o.o. i Grada Ivanca te ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 216.308.950,00 HRK.

Sredstva za ovaj najveći infrastrukturni projekt u povijesti grada Ivanca su osigurana iz EU Kohezijskog fonda, državnog proračuna i proračuna Hrvatskih voda (koji ga pokrivaju s 94%), dok će Grad Ivanec iz proračuna osigurati 6% sredstava.

 

Odabirom izvođača stvorili su se preduvjeti za početak  radova koji će se tijekom iduće 3 do 4 godine provoditi u Ivancu i okolnim naseljima. Ono što eventualno može prolongirati njihov početak jesu moguće žalbe koje bi na Odluku o odabiru mogli podnijeti drugi ponuditelji koji su se također javili na natječaj, a na čije podnošenje Naručitelj IVKOM-VODE d.o.o. ne može utjecati jer je mogućnost žalbe na Odluku o odabiru propisana Zakonom o javnoj nabavi.

 

27.05.2021.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije posljednjih tjedana,  uzrokovane virusom COVID-19, IVKOM d.d.  svim korisnicima usluga upućuje sljedeću obavijest i zamolbu:

1. Pozivaju se korisnici da svoje upite, primjedbe, prijedloge i dokumentaciju dostavljaju putem telefona, pošte, elektroničke pošte ili da ih ostave na ulazu u IVKOM (kod portira)..

2. Ukoliko je riječ o poslovima koji su neophodni ili hitni te zahtijevaju razgovor s nadležnim  voditeljem/zaposlenikom pa je dolazak u IVKOM d.d. neophodan, mole se korisnici  da poštuju slijedeća pravila:

•    da u prostor IVKOM-a ulazi po jedna osoba

•    da na licu obavezno nose zaštitnu masku

•    da na ulazu koriste uređaj za mjerenje tjelesne temperature te upotrebljavaju

        dezinfekcijska sredstva

•  da u vezi razloga  ulaska obavezno obavijeste radnika na prijemnom šalteru

        (portira) i zatraže potrebne upute

Sva pitanja vezana uz usluge, prigovore i reklamacije, promjene podataka korisnika i sl. mogu se uputiti i telefonski, a dokumentaciju dostaviti putem elektroničke pošte, pošte.

Također, plaćanje računa, osim na blagajni IVKOM-a možete obaviti i na drugi način: na svim dostupnim mjestima platnog prometa (banka, FINA, kiosk, …) ili koristeći Internet bankarstvo (računalo, mobitel), a ne nužno dolaskom u prostorije IVKOM-a.

Apeliramo na korisnike da se striktno pridržavaju Općih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite, a naročito uputa  vezanih na rješenja o samoizolaciji, da budu odgovorni te da opasnosti od zaraze ne izlažu sebe ni druge.

BUDIMO ODGOVORNI !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ivanečkoj Gradskoj vijećnici u srijedu je, 10. lipnja, potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda Aglomeracije Ivanec. Ugovor su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i direktor Ivkom – voda Mladen Stanko.

 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 216,3 milijuna kuna. Prihvatljivi troškovi iznose 173,04 milijuna kuna, a od toga iz EU Kohezijskog fonda Ivancu stiže bespovratnih 121,1 milijuna kuna ili 70% posto.

 

Ostalih 30% ili 41,56 milijuna kuna osigurat će se iz proračuna RH i iz budžeta Hrvatskih voda koji će izdvojiti po 20-ak milijuna kuna, dok će dio sredstava i to 10,38 milijuna kuna za ovu investiciju izdvojiti Grad Ivanec.

 

-Realizacijom ovoga projekta će se građanima Ivanca i svih naselja u obuhvatu omogućiti konačno rješenje pitanja komunalne odvodnje. Njime ne samo da će biti rekonstruirana sadašnja mreža odvodnje, već će biti izgrađeni i novi sustavi u više naselja, uključujući i transportne mreže otpadnih voda do pročistača te ispuštanje čiste vode u Bednju. Čestitam gradonačelniku Batiniću i cijelom timu na ovom golemom projektu i želim im uspjeh u izvođenju radova – poručio je ministar Ćorić.

 

U sklopu Aglomeracije bit će izgrađen i uređaj za pročišćivanje otpadnih voda kojim će se zaštititi sliv rijeke Bednje. S Varkomom smo riješili pitanje odlaganja mulja s pročistača Ivanec. Bednja nije rijeka s puno vode, ali područje uz rijeku karakterizira gusta naseljenost, a ovime ćemo je ekološki zaštititi – izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda Z. Đuroković.

 

Izuzetno ponosan na ovaj projekt jest i direktor Ivkom – voda Mladen Stanko.

 

-Zahvaljujem Hrvatskim vodama i cijelom projektnom timu s kojim smo odradili bezbroj sastanaka  i rješavali brojne probleme i izazove. Ivkom je mala tvrtka, sa samo 19 zaposlenih, ali pred njom su – što započete, a što pred ugovaranjem – investicije vrijedne blizu 200 milijuna kuna – kazao je, među ostalim, M. Stanko.

 

-Ovo je najveća investicija na području grada Ivanca od osnutka RH. Njenom realizacijom će pokrivenost gradskog područja sustavom odvodnje s postojećih 46% doći do gotovo 80%. Za ona naselja koja nisu ušla u obuhvat Aglomeracije Ivanec također ćemo aplicirati projekte odvodnje na odgovarajuće natječaje, kako bi pokrivenost gradskog područja sustavom odvodnje dosegnula 93% - izjavio je gradonačelnik Batinić.

 

Svečanosti potpisivanja ugovora nazočili su i saborski zastupnik Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Alen Runac, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić, dogradonačelnik Ivanca Branko Putarek, pročelnik UO za komunalne poslove Grada Ivanca Stanko Rožman, načelnici općina Maruševec, Klenovnik i Donja Voća Damir Šprem, Mladen Blaško i Kruno Jurgec, direktor Ivkoma d.d. Edo Rajh i dr.

 

Prije potpisivanja ugovora, domaćini su iza zatvorenih vrata održali kraći radni sastanak s gostima te ih informirali o projektima koje Grad Ivanec, Ivkom – vode i Ivkom d.d. provode u suradnji s resornim ministarstvom, odnosno s Hrvatskim vodama.

 

Izvor: www.ivanec.hr

 

10.06.2020.