AGLOMERACIJA IVANEC - PREZENTACIJA (<<<---link na prezentaciju)

 

Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao javni isporučitelj vodnih usluga, u čijem su vlasništvu komunalne vodne građevine te u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje i održavanje komunalnih vodnih građevina upoznaje javnost s projektom Aglomeracije Ivanec objavljivanjem prezentacije Studije izvodljivosti na svojim mrežnim stranicama, te se omogućuje uvid svim zainteresiranim građanima u cjelokupnu studijsku i projektnu dokumentaciju, u prostorijama Ivkom-voda, Vladimira Nazora 96b, Ivanec, radnim danom između 7-15 sati, kao i postavljanje pisanih upita na mail: dubravko.zdunic@ivkom-vode.hr .

 

NOVOSTI - OBAVIJESTI

 

 

Izvješće o stanju na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Datum izvješća: 30.11.2021.

 

Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda - Grupa 1, izgradnja

 

Radove izvodi zajednica ponuditelja HIS d.o.o. Donja Višnjica, GK GRUPA d.o.o. Varaždin, ZAGORJE GRADNJA d.o.o. Zagreb, CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Ptuj.

Prijavljen je početak radova na četiri etape. U tijeku je izvođenje pripremnih radova (izrada izvedbenih projekata, iskolčenje građevine, uređenje radnog pojasa, čišćenje od raslinja i utvrđivanje položaja podzemnih instalacija iskopom „probnih šliceva“). Početak radova na izvedbi kanalizacijskih kolektora predviđa se u drugoj polovici prosinca. Odvijanje radova na terenu zavisno je od vremenskih prilika, a u tablici je dat pregled lokacija gdje će se odvijati radovi u prosincu 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda - Grupa 2, sanacija bez iskopavanja

 

Radove izvodi poduzeće AKTIV GLOBAL d.o.o. Zagreb. Radovi obuhvaćaju čišćenje kanalizacije, snimanje kamerom, pripremu cjevovoda robotom koji otklanja (freza) oštećene dijelove, korijenje ili priključne cijevi koje su ušle u profil glavnog cjevovoda i uvlačenje nove cijevi. Odvijanje radova na terenu zavisno je od vremenskih prilika, a u tablici je dat pregled lokacija gdje će se odvijati radovi u prosincu 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počeli radovi na izgradnji ivanečke aglomeracije

U utorak, 9. studenog u ivanečkoj je kino dvorani održana tiskovna konferencija i predstavljanje projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec", kojoj je prethodio obilazak samih radova i razgledavanje gradilišta te obilježavanje početka radova u prvoj etapi građenja građevine „sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec” u Nazorovoj ulici u Ivancu.

Uvodnoj konferenciji nazočili su ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, načelnica Sektora za projekte iz područja vodnog gospodarstva Karmen Cerar, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić, predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Josip Križanić, potom predstavnik zajednice ponuditelja izvođača radova, direktor poduzeća HIS d.o.o. Goran Petković, te ispred investitora i nositelja projekta IVKOM VODA d.o.o., direktor Ranko Zbodulja, kao i predstavnici vlasnika tvrtke gradonačelnik Grada Ivanca Milorad Batinić, načelnik Općine Klenovnik Mladen Blaško i načelnik općine Maruševec Mario Klapša.

Projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec vrijedan je 216.308.950,00 kuna. Čak 121.106.130,83 kune sufinancira se sredstvima Europske unije okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” iz Kohezijskog fonda. Ostatak sredstva osigurale su Hrvatske vode i Grad Ivanec. Projekt predstavlja najveće i najskuplje komunalno-infrastrukturno ulaganje u povijesti Grada Ivanca. Provodi se u razdoblju od 2020. do 2023. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta potpisan je, nakon niza godina projektiranja, pripreme dokumentacije, apliciranja na javni poziv, strogih kontrola i odobrenja sufinanciranja, 10. lipnja 2020. godine. Od tada do danas nakon provedenih postupaka javne nabave potpisani su 126,37 milijuna kuna vrijedan ugovor za gradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda, potom 8 milijuna kuna vrijedan ugovor za sanaciju postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda, 3,17 milijuna kuna vrijedan ugovor za usluge nadzora na projektu, 2,56 milijuna kuna vrijedan ugovor za upravljanje projektom, kao i 1,11 milijuna kuna vrijedan ugovor za nabavu specijalnog vozila za čišćenje sustava odvodnje, te nešto više od 437 tisuća kuna vrijedan ugovor za provođenje informiranja javnosti i vidljivost projekta. U tijeku je i analiza ponuda pristiglih na javnu nabavu za pročistač otpadnih voda, a u U studenome slijedi i raspisivanje javne nabave za izradu i poboljšanje baze podataka te nabave za specijalno vozilo za CCTV inspekciju i specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i sabirnih jama.

Tijek realizacije projekta pojasnio je direktor Ivkom-voda Ranko Zbodulja, koji je na početku svog izlaganja istaknuo kako društvo IVKOM-VODE d.o.o. kao javni isporučitelj za vodoopskrbu i odvodnju koji djeluje na području gradova Ivanca i Lepoglave, te općina Bednja, Klenovnik, Maruševec i Donja Voća, ima kapacitet izvorišta od 3,94 milijuna kubičnih metara vode godišnje, vodovodnu mrežu od oko 450 kilometara, a kanalizacijsku mrežu od 30 kilometara. Što se tiče grada Ivanca pokrivenost javnom vodoopskrbom je 100%, a odvodnjom tek 46%, i to je dovoljni pokazatelj nužnosti gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno aglomeracije Ivanec.

 - Projektnom dokumentacijom predviđa se izgradnja kanalizacijskih kolektora kroz 8 etapa i za sve njih su ishođene građevinske dozvole. Prva komponenta radova započeta danas vezana je uz izgradnju transportnog kolektora od uređaja za pročišćavanje do naselja Kaniža, a ostale će etape započeti prema terminskom planu izvođenja, s time da su već prijavljena gradilišta za 2. etapu u naselju Gečkovec, 3. etapu u Ulici Antuna Gustava Matoša u Ivancu i 4. etapu u Ivanečkom naselju kod KTC-a. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predviđa se paralelno s izgradnjom sustava otpadnih voda. Nakon izgradnje i puštanja sustava u rad, 15 postojećih ispusta kanalizacije u potoke i rijeku Bednju, bit će zatvoreni, a sanitarna otpadna voda više se neće ispuštati u otvorene vodotoke, već će se putem uređaja za pročišćavanje, pročišćena voda ispuštati u prijemnik u rijeku Bednju – rekao je Zbodulja i zaključio kako smatra da realizacijom ovog projekta, IVKOM VODE osiguravaju trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih resursa na principima održivog razvoja i praćenja europskih trendova kvalitete.

Nazočnima se ispred Zajednice ponuditelja izvođača radova obratio direktor tvrtke HIS d.o.o. Goran Petković koji je istaknuo da je zajednica izvođača koju uz HIS čine i Zagorje gradnja, GK grupa i Cestno podjetje Ptuj iz Slovenije iskusna renomirana zajednica te očekuje da će svi predviđeni radovi na ovoj aglomeraciji teći na najbolji mogući način. Dodao je i kako su uočili da tijekom svih aglomeracija koje su već započele, izvođači imaju dosta problema vezanih uz nepredviđene i dalje nepredvidive troškove vezane uz cijenu materijala, te očekuje od Hrvatskih voda da sa svojim stručnjacima nađu model prema kojem bi svi uključeni sa zadovoljstvom završili projekt Aglomeracije Ivanec.

Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić u svom je obraćanju nazočnima na tiskovnoj konferenciji projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec istaknuo kako je ovo posljednja faza projekta koju je Grad Ivanec kao JLS i komunalna tvrtka IVKOM započela još 2012. godine, nastavila prezentacijom projekta 2016. godine i prošlogodišnjim potpisivanjem ugovora. - Kako slijedi najteži i najzahtjevniji dio direktnog izvođenja radova, pozivam građane na strpljenje u sljedeće tri godine, budući da se benefiti projekta neće vidjeti odmah sutra, već će oni biti dugoročno isplativi i valorizirani. Ujedno ih pozivam da iskoriste mogućnost uvida u projektnu dokumentaciju, da vide dinamiku radova i kada će se oni odvijati u njihovoj blizini. Izvođačima radova želim je dobro vrijeme, što više bagera, aktivnosti i rada – rekao je Milorad Batinić. Za kraj je istaknuo spremnost Grada Ivanca i gradskih službi da se uključe u rješavanje eventualnih budućih problema.

Govoreći o dosadašnjim iskustvima s aglomeracijama na području Varaždinske županije predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Josip Križanić dodao je kako se u Varaždinskoj županiji trenutno provodi 7 aglomeracija, te su još dvije manje u pripremi. Aglomeracija Varaždina vrijedna 800 milijuna kuna u visokoj je fazi izgradnje, okončan je projekt aglomeracije Varaždinske Toplice vrijedan 80 milijuna kuna, i počinje aglomeracija ova aglomeracija Ivanca od 216 milijuna kuna. To je ono što se sada izvodi. Pred izvođenjem su aglomeracije Ludbreg i Novi Marof, a za grad Lepoglavu i Mali Bukovec radi se projektna dokumentacija. U županiji postoji potreba za dvije manje aglomeracije koje će vjerojatno zaživjeti nakon ovih ostalih. Spomenuo je i da je pri kraju jedna mala aglomeracija za općinu Jalžabet s dva pročistača. Uputio je i apel mještanima Ivanca, ali i svih ostalih područja gdje se provode projekti aglomeracije na strpljenje, te istaknuo kako je u pripremi rada "zimske službe" sa "cestarima" dogovoreno da se sve državne i većina županijskih cesta gdje se provode radovi na aglomeraciji asfaltiraju do 17. studenog, a radovi potom nastave tek 15. ožujka sljedeće godine, što bi omogućilo nesmetani promet u tom zimskom razdoblju. I u to vrijeme radovi na aglomeraciji bi se nastavili u ostalim segmentima gdje nije obuhvaćeno "prekapanje" državnih ili županijskih prometnica. Poželio je sreću izvođačima radova, strpljenje mještanima i istaknuo kako aglomeracije dižu standard ljudi, kako na urbanim, tako i ruralnim područjima.

Zašto je važno provoditi ovakve projekte na nacionalnom nivou i što se od projekta može očekivati kratko je naveo zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, koji je ujedno sve pozvao na zajedništvo, jer sama riječ "aglomerare" na to upućuje. Tijekom provođenja aglomeracije Ivanec, inzistirat će na principu "istostraničnog trokuta" u kojem su izvođač radova, nadzor i naručitelj jednako vrijedni, jer samo tako cjelokupni projekt može biti uspješan. Na kraju svog obraćanja zahvalio je varaždinskom županu Anđelku Stričaku, te ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću, koji cjelokupnom projektu aglomeracije Ivanec daju punu podršku.

S nekoliko riječi o financiranju vodnogospodarskih projekata obratila se i načelnica Sektora za projekte iz područja vodnog gospodarstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Karmen Cerar ističući kako je u resornom ministarstvu u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija do sada odobreno 60 projekata vrijednosti preko 25 milijardi kuna, od kojih EU sredstva iznose oko 14 milijardi kuna, dok nam je na raspolaganju 6,5 milijardi kuna iz ovog programskog razdoblja. - Iako to znači da smo u tzv. overbookingu oko 220% cilj nam je bio pokrenuti projekte jer oni, osim što pridonose razvoju standarda i očuvanja okoliša u državi, ispunjavaju i obvezu koju smo preuzeli pristupnim ugovorom i ulaskom u Europsku uniju. Kako je, uslijed COVID krize na nivou EU uspostavljen mehanizam za oporavak i otpornost iz kojeg je Hrvatskoj na raspolaganju oko 47 milijardi kuna ukupno, a za vodnogospodarski sektor preko 4 milijarde, plan je 11 projekata, među kojima je i "aglomeracija Ivanec" prebaciti u Nacionalni plan oporavka i otpornosti, čime bismo formalno odobrili projekt, uz neke manje izmjene s početkom sljedeće godine. U Ministarstvu se intenzivno radi i na novim projektima za novi investicijski ciklus i paralelno s njima ciklus okrupnjavanja vodnogospodarskog sektora s konačnim ciljem efikasnosti sektora i u konačnici priuštivu cijenu vodnih usluga krajnjim korisnicima - zaključila je Karmen Cerar.

Današnjim početkom radova i tiskovnom konferencijom projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, započeli su trogodišnji radovi u kojima građane Ivanca očekuju "raskopane ulice", no izvođač radova preuzeo je obvezu dionice rješavati u što kraćem mogućem roku i sanirati ceste kako bi promet mogao odvijati se što normalnije.

Na samom kraju tiskovne konferencije građani su još jednom zamoljeni za strpljenje i dijalog u rješavanju potencijalnih problema prilikom izvođenja radova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Komponenta: Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda (Grupa 2)

Dana 29.07.2021. potpisan je Sporazum (ugovor) za Radove na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda - Grupa 2 temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0028363 poslano na objavu 28.7.2020. evidencijski broj javne nabave VN-01-20 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 18.06.2021.

Sporazum je sklopljen između:

 

Ivkom-Voda d.o.o. Ivanec,

Ul.v.Nazora 96 b, 42240 Ivanec

koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec i

 

AKTIV GLOBAL d.o.o.

Radnička cesta 57, 10000 Zagreb

Ovlašteni predstavnik: Matej Jozić, direktor

 

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici:

Hrvatskh voda:

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Fani Bojanić dipl.ing.građ. v.d. Voditeljica Sektora i

Zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Ivan Cerovec dipl.ing.građ.

Stručnog nadzora na projektu:

Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb,

Anton Smoljo, dipl.ing.građ.

Upravljanja projektom:

FUNDUS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba,

Miljenko Ćupić, dipl.ing.građ. i Mladen Knežević dipl.ing.građ.

 

Vrijednost: 8.256.861,87 kn

 

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Komponenta: Radovi na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda (Grupa 1)

Dana 07.07.2021. potpisan je ugovor za Radove na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda - Grupa 1 temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0028363 poslano na objavu 28.7.2020. evidencijski broj javne nabave VN-01-20 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 25.05.2021.

Ugovor je sklopljen između

Ivkom-Voda d.o.o. Ivanec,

Ul.v.Nazora 96 b, 42240 Ivanec

koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec i

Zajednice ponuditelja:

HIS d.o.o.

Donja Višnjica 61D, 42255, Donja Višnjica, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Goran Petković, direktor

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.

Zagrebška cesta 49/a, 2250, Ptuj, Slovenija

Ovlašteni predstavnik: Branko Veselič, inž.gradb., izvršni direktor

GK GRUPA d.o.o.

Hallerova aleja 1, 42000 Varaždin, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Robert Gotić, dipl.ing.građ., predsjednik uprave

ZAGORJE GRADNJA d.o.o.

Zagrebačka cesta 26, 10000, Zagreb, Hrvatska

Ovlašteni predstavnik: Marko Sekušak, dipl.oec., direktor

 

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici:

Stručnog nadzora na projektu Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb,

Anton Smoljo, dipl.ing.građ.

Upravljanja projektom:

FUNDUS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba,

Miljenko Ćupić, dipl.ing.građ. i Mladen Knežević dipl.ing.građ. i

Vrijednost: 126.370.913,65 kn

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“

Dana 25.06.2021. potpisan je ugovor za provedbu stručnog nadzora na projektu temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2020/S 0F5-0016796, evidencijski broj javne nabave VN-02-20 od 04.05.2020. i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 12.05.2021.

Stručni nadzor će se provoditi nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec.

Nadzor će provoditi Zajednica ponuditelja:

HIDROPROJEKT d.o.o., Ivana Pergošića 4, 10000 Zagreb i

EPTISA ADRIA d.o.o.,  Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb.

Vrijednost usluge je: 3.177.000,00 kn

Sufinancijeri: Europska unija (bespovratna sredstva) 70%, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12%, Hrvatske vode 12%, Grad Ivanec 6%

 

 

 

Donesena Odluka o odabiru izvođača radova na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže Aglomeracija Ivanec za grupu 1 Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje

 

Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova izabrana je zajednica ponuditelja koju čine: HIS d.o.o. iz Donje Višnjice, CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. iz Ptuja,Slovenija, GK grupa d.o.o. iz Varaždina i ZAGORJE GRADNJA d.o.o. iz Zagreba.

Ugovoreni radovi su vrijedni 157.963.642,00  HRK s PDV-om i oni su tek dio ukupnog projekta sufinanciranog od EU fonda - PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC.

U tijeku je i postupak javne nabave za predmet nabave: Pojektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec, čija je procijenjena vrijednost  32.261.000,00 HRK (bez PDV-a) , a tomu treba pribrojiti i nabavu komunalne opreme koja uključuje nabavu Specijalnog kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje, Vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje i Specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama, ukupne procijenjene vrijednosti 4.800.000,00 HRK (bez PDV-a), od čega je za nabavu Vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje sklopljen ugovor sa AGRA-TRGOVINA d.o.o., iz Zagreba, u iznosu od  1.480.000,00 s PDV-om, te je 15.03.2021. godine u sjedištu  IVKOM VODE d.o.o. uspješno izvršena primopredaja Vozila.

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ sklopljen je dana 10.06.2020., između Ministarstva okoliša i energetike, Hrvatskih voda, IVKOM VODE d.o.o. i Grada Ivanca te ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 216.308.950,00 HRK.

Sredstva za ovaj najveći infrastrukturni projekt u povijesti grada Ivanca su osigurana iz EU Kohezijskog fonda, državnog proračuna i proračuna Hrvatskih voda (koji ga pokrivaju s 94%), dok će Grad Ivanec iz proračuna osigurati 6% sredstava.

 

Odabirom izvođača stvorili su se preduvjeti za početak  radova koji će se tijekom iduće 3 do 4 godine provoditi u Ivancu i okolnim naseljima. Ono što eventualno može prolongirati njihov početak jesu moguće žalbe koje bi na Odluku o odabiru mogli podnijeti drugi ponuditelji koji su se također javili na natječaj, a na čije podnošenje Naručitelj IVKOM-VODE d.o.o. ne može utjecati jer je mogućnost žalbe na Odluku o odabiru propisana Zakonom o javnoj nabavi.

 

27.05.2021.