VN-01-19 Usluga upravljanja projektom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE

 

JAVNI OGLAS (PONUDU ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

 

AGLOMERACIJA IVANEC-PREZENTACIJA

 

Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao javni isporučitelj vodnih usluga, u čijem su vlasništvu komunalne vodne građevine te u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje i održavanje komunalnih vodnih građevina upoznaje javnost s projektom Aglomeracije Ivanec objavljivanjem prezentacije Studije izvodljivosti na svojim mrežnim stranicama, te se omogućuje uvid svim zainteresiranim građanima u cjelokupnu studijsku i projektnu dokumentaciju, u prostorijama Ivkom-voda, Vladimira Nazora 96b, Ivanec, radnim danom između 7-15 sati, kao i postavljanje pisanih upita na mail: dubravko.zdunic@ivkom-vode.hr ili djurdjica.ruzak@ivkom-vode.hr.