AGLOMERACIJA IVANEC GLAVNI PROJEKAT

 

Izmjena zahvata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec

Dokumentacija:

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/12_07_2019_Informacija_UPOV_Ivanec.pdf

 

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/12_07_2019_Elaborat_UPOV_Ivanec.pdf

 

Javna nabava:

 

VN-02-21 Nabava komunalne opreme za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Ivanec

 

JN-09-21 Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Žarovnica, naselja Žarovnica, Kamenica i Crkovec

 

Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec - ispravak

 

Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec - obavijest o nadmetanju

 

MN-01-21 Usluga provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE IVANEC

 

VN-01-20 Nabava radova na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže Aglomeracija Ivanec

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec - 30.07.2020.

 

JN-27-20 Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda Aglomeracije Žarovnica, Kamenica i Crkovec: Projektna dokumentacija za IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-žalba

 

VN-02-20 Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih vod Aglomeracije Ivanec

 

VN-02-20 stručno povjerenstvo naručitelja

 

VN-05-20 Nabava komunalne opreme za PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

 

VN-05-20 stručno povjerenstvo naručitelja

 

VN-04-19 Projekt odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Ivanec - nabava komunalne opreme

 

VN-03-19 Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec

 

VN-01-19 Usluga upravljanja projektom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE  - dokumentacija

 

VN-01-19 Usluga upravljanja projektom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE - 3. savjetovanje

 

VN-01-19 Usluga upravljanja projektom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE

 

JAVNI OGLAS (PONUDU ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

 

AGLOMERACIJA IVANEC-PREZENTACIJA

 

Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao javni isporučitelj vodnih usluga, u čijem su vlasništvu komunalne vodne građevine te u čijoj je nadležnosti upravljanje, građenje i održavanje komunalnih vodnih građevina upoznaje javnost s projektom Aglomeracije Ivanec objavljivanjem prezentacije Studije izvodljivosti na svojim mrežnim stranicama, te se omogućuje uvid svim zainteresiranim građanima u cjelokupnu studijsku i projektnu dokumentaciju, u prostorijama Ivkom-voda, Vladimira Nazora 96b, Ivanec, radnim danom između 7-15 sati, kao i postavljanje pisanih upita na mail: dubravko.zdunic@ivkom-vode.hr.