Sprečavanje sukoba interesa:

Nema gospodarskih subjekata s kojima Ivkom-Vode d.o.o. iz Ivanca ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi na temelju odredaba članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

 

Odluka o imenovanje ovlaštenih predstavnika IVKOM-VODE d.o.o. u postupcima javne nabave