VODOVODNI PRIKLJUČAK

 

Zahtjevu za tehničko rješenje i odobrenje vodovodnog priključka potrebno je priložiti:

 

  • Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 orginal iz katastra (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Dokaz o vlasništvu nad zemljištem (ne stariji od 6 mjeseci)
  • OIB
  • Projekt vodovodnih instalacija građevine za složene objekte (više stambenih jedinica, poslovnih prostora, hidrantske mreže)

 

Nakon izlaska na teren pregledom dostavljene dokumentacije moguća je potreba za dopunom dokumentacije (suglasnosti, izjave, sporazumi).

 

Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti osobno u Ivkom-vode d.o.o., poštom na adresu ili na email: ivkom-vode@ivkom-vode.hr.

 

OBRASCI:

 

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Zahtjev za priključenje

Vodomjerno okno - skica