CIJENA VODE

 

Cijenik vodnih usluga - vodoopskrbe i odvodnje - primjenjuje se od 01.07.2024. godine

 

Odluka o cijeni vodnih usluga

 

Odluka o socijalnoj cijeni vode

 

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina

 

OBRAČUN POTROŠNJE VODE

 

OBITELJSKE KUĆE - polugodišnji obračun potrošnje

 

STAMBENE ZGRADE - svaka dva mjeseca obračun potrošnje

 

GOSPODARSTVO - mjesečni obračun potrošnje

 

Potrošnja vode obračunava se u pravilu prema utvrđenom stanju na vodomjeru ili prema prosječnoj potrošnji (ukoliko potrošač ne omogući ili ako isporučitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu isporučene vode).

 

 

 

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju - ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA