CIJENA VODE

 

Cijena vode

 

Odluka o socijalnoj cijeni vode

 

OBRAČUN POTROŠNJE VODE

 

OBITELJSKE KUĆE - polugodišnji obračun potrošnje

 

STAMBENE ZGRADE - svaka dva mjeseca obračun potrošnje

 

GOSPODARSTVO - mjesečni obračun potrošnje

 

Potrošnja vode obračunava se u pravilu prema utvrđenom stanju na vodomjeru ili prema prosječnoj potrošnji (ukoliko potrošač ne omogući ili ako isporučitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu isporučene vode).