2. izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2024. godinu

 

1. izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2024. godinu

 

Plan nabave roba, usluga i radova za 2024. godinu

 

Plan nabave za 2023. godinu 23.11.2023.

 

Plan nabave za 2023. godinu 28.09.2023.

 

Plan nabave za 2023. godinu 28.04.2023.

 

Plan nabave za 2023. godinu

 

Plan nabave za 2022. godinu 04.11.2022.

 

Plan nabave za 2022. godinu 06.06.2022.

 

Plan nabave za 2022. godinu 23.03.2022.

 

Plan nabave za 2022. godinu

 

Plan nabave za 2021. godinu 03.11.2021.

 

Plan nabave za 2021. godinu 29.07.2021.

 

Plan nabave za 2021. godinu 21.05.2021.

 

Plan nabave za 2021. godinu 01.04.2021.

 

Plan nabave za 2021. godinu

 

Plan nabave za 2020. godinu 20.11.2020.

 

Plan nabave za 2020. godinu 04.08.2020.

 

Plan nabave za 2020. godinu 02.06.2020.

 

Plan nabave za 2020. godinu 08.05.2020.

 

Plan nabave za 2020. godinu 29.04.2020.

 

Plan nabave za 2020. godinu 28.02.2020.

 

Plan nabave za 2020. godinu 04.02.2020.

 

Plan nabave za 2019. godinu 15.11.2019.

 

Plan nabave za 2019. godinu 18.10.2019.

 

Plan nabave za 2019. godinu 05.09.2019.

 

Plan nabave za 2019. godinu 16.07.2019.

 

Plan nabave za 2019. godinu 10.06.2019.

 

Plan nabave za 2019. godinu 06.05.2019.

 

Plan nabave za 2019. godinu

 

Plan nabave za 2018. godinu 28.12.2018.

 

Plan nabave za 2018. godinu 07.09.2018.

 

Plan nabave za 2018. godinu 01.08.2018.

 

Plan nabave za 2018. godinu 20.07.2018.

 

Plan nabave za 2018. godinu 16.07.2018.

 

Plan nabave za 2018. godinu 24.05.2018.

 

Plan nabave za 2018. godinu 18.04.2018.

 

Plan nabave za 2018. godinu

 

Izmjene i dopune plana nabave za IVKOM-VODE d.o.o. 20.12.2017.

 

Izmjene i dopune plana nabave za IVKOM-VODE d.o.o. 07.11.2017.

 

Izmjene i dopune plana nabave za IVKOM-VODE d.o.o. 19.09.2017.

 

Izmjene i dopune plana nabave za IVKOM-VODE d.o.o. 08.09.2017.

 

Izmjene i dopune plana nabave za IVKOM-VODE d.o.o. za 2017. godinu

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2017. godinu 06.04.2017.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2017. godinu 21.02.2017.

 

Plan nabave za 2017. godinu

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 16.12.2016.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 09.12.2016.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 10.11.2016.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 03.11.2016.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 23.09.2016.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 19.09.2016.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 05.09.2016.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 28.07.2016

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 01.07.2016.

 

Izmjena plana nabave IVKOM-VODE za 2016. godinu 02.05.2016.

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu 23/4-2016

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu 23/3-2016

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu

 

Plan nabave za 2016. godinu

 

Izmjena plana nabave za 2015. godinu

 

Plan nabave za 2015. godinu

 

Izmjena plana nabave za 2014. godinu

 

Plan nabave za 2014. godinu