Akcijski plan za provedbu antikorucijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(S)R za razdoblje od 2021. do 2022.

 

Poslovni plan za 2021.godinu

Poslovni i financijski plan Ivkom-Vode d.o.o. za 2020. godinu

Poslovni i financijski plan Ivkom-Vode d.o.o. za 2019. godinu

 

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2019.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2018.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.

 

Donacije, sponzorstva 2019. godina

Donacije, sponzorstva 2018. godina

Donacije, sponzorstva 2017. godina

Donacije, sponzorstva 2016. godina

Donacije, sponzorstva 2015. godina

 

Odluka 379/1-2014

Odluka 380/1-2014

 

Kvaliteta vode za piće:

Ispitni izvještaj 39189

Ispitni izvještaj 38549

Ispitni izvještaj 38097

Ispitni izvještaj 39603

 

 

Kvaliteta otpadna voda:

Ispitni izvještaj 39229

Ispitni izvještaj 38592

Ispitni izvještaj 38101

Ispitni izvještaj 39621