Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete života u na području naselja Bedenec i Grada Ivanca. Realizacijom projekta doprinosi se poboljšanju kvalitete voda, sprječava se onečišćenje okoliša te dolazi do poboljšanja uvjeta za korištenje površinskih voda u potocima i rijekama.

 

Specifični ciljevi projekta su:

 

1. Rješavanje problema odvodnje sanitarnih voda u naselju Bedenec odnosno priključenje kućanstava na sustav odvodnje otpadnih voda

2. Zaštita prostora i poboljšanje općih uvjeta vodnih tijela na području zapadnog dijela Grada Ivanca i smanjenje broja septičkih jama

3. Povećanje komunalnog standarda  stanovnika naselja Bedenec i smanjenje postojećih troškova održavanja i čišćenja septičkih jama

 

Rezultati:

 

1. Kućanstva u naselju Bedenec priključit će se na novoizgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda te više neće biti potrebe za korištenjem septičkih jama (indikator; minimalno 50 kućanstava priključenih na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u roku od jedne godine od izvedbe projekta)

2. Poboljšani opći uvjeti vodnih tijela smanjenjem ispuštenih nepročišćenih otpadnih voda u okolno zemljište i vodotoke (indikator; više od 7.500 m3 zahvaćenih i pročišćenih otpadnih voda prosječno godišnje u roku od jedne godine od izvedbe projekta)

3. Poboljšani životni uvjeti stanovnika naselja Bedenec i smanjenje postojećih troškova održavanja septičkih jama (indikator; minimalno 50 kućanstava priključenih na sustav odvodnje otpadnih voda u roku od jedne godine od završetka projekta)

 

Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) - 3.708.605,68

Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske  (15%  ukupnog iznosa potpore) 654.459,83