"Voda je opće nasljedno dobro, čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da s njom gospodari i da je brižljivo koristi."                                                                                 Europska povelja o vodi

 

PRIJAVA KVARA NA VODOVODNOM I KANALIZACIJSKOM SUSTAVU

 

042 770 550

ili

099 2 770 550

 

DEŽURNA SLUŽBA NA RASPOLAGANJU JE 24 SATA SVAKI DAN  U GODINI.

 

 

IVKOM-VODE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Vladimira Nazora 96b, 42240 IVANEC

OIB: 91920869215  -  IBAN: HR1824890041131209199